[7/7/2021] TẢO XOẮN ĐẠI VIỆT KÝ KẾT HỢP TÁC VATAP

Tảo xoắn Đại Việt đã chính thức ký kết hợp tác với Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam, đánh dấu một bước tiến lớn trong việc bảo vệ và quảng bá thương hiệu cho sản phẩm dinh dưỡng này. Buổi lễ được tổ chức tại một địa điểm trang trọng, với sự tham gia của các nhà lãnh đạo, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng và bảo vệ thương hiệu.

Trong không khí trang trọng và trang nghiêm, hai bên đã cùng nhau thể hiện sự cam kết trong việc chống lại hàng giả và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Tảo xoắn Đại Việt đã cam kết tuân thủ các quy định về chất lượng và an toàn sản phẩm, đồng thời sẽ hợp tác chặt chẽ với Hiệp hội để ngăn chặn sự xuất hiện của hàng giả trên thị trường.

Các chuyên gia và nhà lãnh đạo đã cùng nhau thảo luận về những biện pháp cụ thể để thúc đẩy công tác chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu, đồng thời tăng cường giám sát và kiểm tra chất lượng sản phẩm trên thị trường. Hai bên đã thể hiện quyết tâm cùng nhau xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh và minh bạch.

Lễ ký kết hợp tác giữa Tảo xoắn Đại Việt và Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam không chỉ là một sự kiện quan trọng trong ngành dinh dưỡng mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của th

ương hiệu Việt Nam.

Scroll to Top