[26/04/2021] ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DVG 2021

Ngày 26/04/2021, tại Hà Nội, Tập đoàn Sơn Đại Việt (DVG) đã tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông 2021, sự kiện quan trọng đánh dấu cột mố trong hành trình phát triển của doanh nghiệp. Đây không chỉ là cơ hội để cổ đông trực tiếp tham gia và đóng góp ý kiến mà còn là dịp để tổng kết kết quả hoạt động kinh doanh và xác định hướng đi trong thời gian tới.

Năm 2021, với chủ đề “Hướng Tới Bền Vững và Đổi Mới”, Đại hội nhấn mạnh cam kết của DVG đối với sự bền vững trong kinh doanh cũng như đổi mới liên tục để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Mục tiêu chính là củng cố vị thế của DVG trên thị trường nội địa và mở rộng quy mô hoạt động xuất khẩu.

Các nội dung chính:

  1. Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động: Ban lãnh đạo trình bày báo cáo chi tiết về kết quả kinh doanh, tài chính, và các dự án quan trọng của DVG trong năm vừa qua.
  2. Kế Hoạch Phát Triển: Giới thiệu kế hoạch và chiến lược phát triển cho giai đoạn tiếp theo, bao gồm các lĩnh vực mở rộng, nâng cao chất lượng sản phẩm, và phát triển bền vững.
  3. Bầu Cử và Thông Qua Nghị Quyết: Cổ đông tham gia bầu cử Hội đồng quản trị mới và thông qua các nghị quyết quan trọng, quyết định tương lai của doanh nghiệp.
  4. Thảo Luận và Giao Lưu: Tạo cơ hội cho cổ đông đặt câu hỏi, thảo luận với Ban lãnh đạo, và giao lưu ý kiến để tạo ra sự minh bạch và tương tác tích cực.

Đại hội cũng là dịp để DVG cam kết với cộng đồng và môi trường thông qua các chính sách và biện pháp bền vững, nhằm đóng góp vào sự phát triển toàn diện của xã hội.

Đại Hội Đồng Cổ Đông 2021 không chỉ là nơi thể hiện sức mạnh và uy tín của DVG mà còn là cơ hội để tạo ra sự đồng thuận và hợp tác mạnh mẽ, hướng tới tương lai rộng mở và bền vững của doanh nghiệp.

Trên tay những kết quả tích cực từ Đại Hội, DVG tỏ ra sẵn sàng đối mặt với thách thức và tiếp tục hành trình xây dựng tên tuổi và thương hiệu mạnh mẽ trên thị trường cả nước và quốc tế.

Scroll to Top
--> -->